Risker och riskbedömningar

Risker och riskbedömningar

Det är viktigt som arbetsgivare att veta vad som gäller för sin verksamhet gällande rådande lagar och regler. Det gäller att ha koll på sanktionsavgifterna från Arbetsmiljöverket med mycket mera.

Vi kan hjälpa er med

  • Rådgivning
  • Riskbedömning
  • Dokumentation
  • Behjälplig vid skyddsrond / skyddsarbete
  • Maskinriskbedömning
  • Kemikaliehantering med riskbedömning
  • Säkerhetsinstruktioner
  • ATEX-dokumentation