Våra medarbetare

Stefan Arkström

Riskhanteringskonsult
Telefon 070 - 560 55 05
E-post arkstromstefan@gmail.com

Kort om Stefan

Stefan jobbar med zonklassningar inom Atex-området, upprättar explosionsskyddsdokument, utbildningar inom Atex samt riskbedömningar inom området allt enligt Svensk Arbetsmiljölagstiftning, AFS 2003:3 Arbete i explosionsfarlig miljö, 1999/92/EU (användardirektivet) samt SS-EN 60079-10-2 ”Klassning av riskområden med explosiv dammatmosfär”. Kan även bistå med upprättande av blankett för Arbetstillstånd, vilket krävs för att vara i överensstämmelse med svensk lagstiftning.
Samtliga ovanstående dokument måste finnas för verksamheter som hanterar ämnen som kan leda till dammexplosioner.
Vid avsaknaden av denna dokumentationen kan tillsynsmyndigheten (Arbetsmiljöverket samt Myndigheten för skydd och beredskap) utfärda sanktionsavgifter.
Stefan jobbar även med andra förekommande säkerhetsfrågor såsom besiktning av stegar, maskinriskbedömningar, incidentutredningar etc.

Arbetslivserfarenhet

  • 1990    Beckers AB, operatör
  • 1992    Herberts Powder AB, quality controller
  • 1994    Herberts Powder AB, production technichian
  • 2002    DuPont Powder Coating Scandinavia AB, SHE manager
  • 2012    Axalta Powder AB, EHS & S manager och RC14001 koordinator
  • 2017    Process Safety Group Sweden AB

Våra medarbetare