SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen (AML) ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete mot ohälsa och olyckor. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.
Utbildningens syfte är en fördjupad praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete , samt hur man gör sin egen handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.

Kursinnehåll:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
 • Undersöka, riskbedöma, åtgärda & kontrollera verksamheten
 • Uppgiftsfördelning & kunskaper
 • Rutiner, instruktioner & dokumentation
 • Rehabilitering & försäkringar
 • OSA (AFS 2015:4)
 • Rapportering till Arbetsmiljöverket
 • Samt vid efterfrågan ett studiebesök hos någon annan arbetsgivare som jobbar med det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp:

 • Företagsledning
 • Chefer
 • Arbetsledare
 • Andra personer som jobbar med det dagliga arbetsmiljöarbetet

Förkunskaper:

 • Har genomgått BAM

Kursbevis & certifikat:

 • Kursdeltagare erhåller ett kursbevis vad man genomgått inom arbetsmijöområdet

Kurslängd:

 • Skräddarsyr utbildningen efter verksamhetens behov

Kursplats:

 • Blir på plats som man kommer överens om vid upphandlingen, antingen på arbetsplatsen eller på bestämd ort

Vi är certifierade

Vi är certifierade som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar BAM och SAM.