BAM – Bättre arbetsmiljö

BAM – Bättre arbetsmiljö

Det här är utbildningen för ni som behöver lära er arbetsmiljö från grunden. Ni lär er en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Ni får grundläggande kunskaper om lagar & regler. Dessutom lär ni er hur man söker mer kunskap om arbetsmiljö & hur man hanterar både fysiska & psykosociala arbetsmiljöfrågor på er arbetsplats.
Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att tolka situationer, ställa rätt frågor, kommunicera, samarbeta & kunna söka den information man behöver. Allt detta lär ni er genom praktiska & teoretiska övningar under dessa kursdagar.
Utbildningen vänder sig till företagsledning, chefer, arbetsledare m.m. som jobbar i dessa arbetsmiljöfrågor.

Kursinnehåll:

 • Företagets arbetsmiljöarbete
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Organisation
 • Undersöka risker & medverka till att genomföra förebyggande insatser
 • Dokumentation
 • Försäkringar
 • Skyddsombudets arbetsuppgifter
 • Söka vidare information & kunna omsätta den i dagliga arbetsmiljöområdet
 • Samt vid efterfrågan ett studiebesök hos någon annan arbetsgivare som jobbar med det dagliga arbetsmiljöarbetet

Målgrupp:

 • Företagsledning
 • Chefer
 • Arbetsledare
 • Andra personer som jobbar med det dagliga arbetsmiljöarbetet

Kursbevis & certifikat:

 • Kursdeltagare erhåller ett kursbevis vad man genomgått inom arbetsmijöområdet

Kurslängd:

 • Skräddarsyr utbildningen efter verksamhetens behov

Kursplats:

 • Blir på plats som man kommer överens om vid upphandlingen, antingen på arbetsplatsen eller på bestämd ort

Vi är certifierade

Vi är certifierade som utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildningar BAM och SAM.