ATEX / EX

ATEX / EX

Det här är utbildningen för er som arbetar med att förbättra säkerheten för de anställda i miljöer där brännbart damm kan uppstå, samt att öka de anställdas förståelse för faror som är förknippade med dammet genom att visa på hur farorna kan upptäckas och förebyggas.

Kursinnehåll:

 • Identifiera vilka element som krävs för en dammexplosion
 • Förklara hur man kan förhindra damm att nå brännbara nivåer
 • Beskriva skillnaden mellan en primär & sekundär dammexplosion
 • Vetskap om olika ATEX-zoner i anläggning

Målgrupp:

 • Företagsledning
 • Chefer
 • Arbetsledare
 • Personer som jobbar i ATEX / EX-områden

Kursbevis & certifikat:

 • Kursdeltagare erhåller ett kursbevis vad man genomgått inom arbetsmijöområdet

Kurslängd:

 • Skräddarsyr utbildningen efter verksamhetens behov

Kursplats:

 • Blir på plats som man kommer överens om vid upphandlingen, antingen på arbetsplatsen eller på bestämd ort